Medicinsk Laser

Om medicinsk laser
Medicinsk laser är effektiv för att minska inflammation och smärta. Den stärker och påskyndar kroppens självläkning. Laserljusets unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling.

Vad är medicinsk laser bra för?
Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
Minskar smärta
Reducerar inflammation
Reducerar svullnader
Främjar läkning
Vad händer i kroppen?
Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om handen hålls framför en ficklampa går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. Detsamma gäller för laserljus. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i cellen vilket har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att behandling med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka och en normalisering av besväret sker.
Hur går behandlingen till?
Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Behandlingen är normalt smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappnande. Det tar normalt 30-60 minuter beroende på vad som behandlas. För långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada.

Priser

Laserbehandling

Laserbehandling

Tina-Lena

30 minuter

390:-

Boka här!

Laserbehandling

Tina-Lena

55 minuter

660:-

Boka här!